Exploració Universitat Oberta de Catalunya per data d'edició

Exploració Universitat Oberta de Catalunya per data d'edició

Ordena per: Ordre: Resultats:

 • Martín Alegre, Sara; Ernest, Pauline (2010-05-18)
  L'assignatura Literatura anglesa comprèn des del període del Renaixement (s. XVI) fins a l'actualitat i és, per tant, una introducció a Literatura anglesa moderna. El curs presenta els conceptes principals relacionats amb ...
 • Campàs Montaner, Joan; Gonzàlez Rueda, Anna (2010-05-18)
  Aquesta assignatura es basa en l'estudi de les principals manifestacions de les arts visuals i l'arquitectura des del Renaixement fins al segle XIX. Es tracta d'assolir una visió panoràmica, amb algunes referències a l'art ...
 • Campàs Montaner, Joan; Gonzàlez Rueda, Anna (2010-05-18)
  Aquesta assignatura es basa en l'estudi de les principals manifestacions de les arts visuals i l'arquitectura des del Renaixement fins al segle XIX. Es tracta d'assolir una visió panoràmica, amb algunes referències a l'art ...
 • Calvo Soler, Raúl; Martínez Zorrilla, David (2010-05-18)
  L'assignatura Tècniques d'expressió, argumentació i negociació ofereix una formació general i bàsica en uns àmbits que, tot i que no tenen estrictament un contingut jurídic, són instruments fonamentals per a l'adequada ...
 • Calvo Soler, Raúl; Martínez Zorrilla, David (2010-05-18)
  L'assignatura Tècniques d'expressió, argumentació i negociació ofereix una formació general i bàsica en uns àmbits que, tot i que no tenen estrictament un contingut jurídic, són instruments fonamentals per a l'adequada ...
 • Mateu Vilaseca, Marcel; Pérez Francesch, Joan Lluís (2010-05-18)
  Hi ha una profunda interrelació entre aquesta assignatura i les que, en general, tracten del dret públic: tant del dret administratiu com del dret constitucional, bàsicament, però també del dret financer. Un coneixement ...
 • Ribera Fumaz, Ramon; Cortadas Guasch, Pau; Duch Brown, Néstor; Puig Gómez, Albert; González Reverté, Francesc (2010-05-18)
  L'assignatura d'Integració de mercats té com objectiu estudiar les diferents dimensions i actors que participen en la integració de mercats tan de productes com territorialment. De fet, la integració de mercats és un dels ...
 • Cortadas Guasch, Pau; Duch Brown, Néstor; Puig Gómez, Albert; González Reverté, Francesc (2010-05-18)
  L'assignatura d'Integració de mercats té com objectiu estudiar les diferents dimensions i actors que participen en la integració de mercats tan de productes com territorialment. De fet, la integració de mercats és un dels ...
 • Maina, Marcelo Fabián; Fernández Michels, Pedro; Bautista Pérez,Guillermo (2010-05-18)
  Aquesta assignatura ofereix als professionals de l'educació i de la formació l'oportunitat d'adquirir competències específiques en aspectes relacionats amb el disseny d'entorns virtuals d'aprenentatge en un sentit ampli. ...
 • Maina, Marcelo Fabián; Fernández Michels, Pedro; Bautista Pérez,Guillermo (2010-05-18)
  Aquesta assignatura ofereix als professionals de l'educació i de la formació l'oportunitat d'adquirir competències específiques en aspectes relacionats amb el disseny d'entorns virtuals d'aprenentatge en un sentit ampli. ...
 • Ferran Ferrer, Núria; Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario (2010-05-18)
  L'assignatura 'Tècniques documentals aplicades a la recerca' ha de permetre als estudiants obtenir un panorama del sistema de la recerca, un marc teòric ben assentat sobre Documentació científica i tecnològica, conèixer ...
 • Juncà Campdepadrós, Manuela; Martínez Ferreras, Damián (2010-05-18)
  L'assignatura pretén proporcionar a l'estudiant una sèrie d'habilitats que li permetin la utilització de les eines d'indexació i de recuperació de la informació mitjançant els llenguatges documentals, els quals permetran ...
 • Juncà Campdepadrós, Manuela; Martínez Ferreras, Damián (2010-05-18)
  L'assignatura pretén proporcionar a l'estudiant una sèrie d'habilitats que li permetin la utilització de les eines d'indexació i de recuperació de la informació mitjançant els llenguatges documentals, els quals permetran ...
 • Cobarsí Morales, Josep; López-Borrull, Alexandre (2010-05-18)
  El nostre entorn informacional és el més complex i canviant de tota la història de la humanitat, i per això mateix les oportunitats i les amenaces en aquest terreny són més grans que mai. Justament pel fet que la informació ...
 • Cobarsí Morales, Josep; López-Borrull, Alexandre (2010-05-18)
  El nostre entorn informacional és el més complex i canviant de tota la història de la humanitat, i per això mateix les oportunitats i les amenaces en aquest terreny són més grans que mai. Justament pel fet que la informació ...
 • Juncà Campdepadrós, Manuela; Martínez Ferreras, Damián (2010-05-18)
  Aquesta assignatura és un primer contacte amb les eines de representació del contingut dels documents, és a dir, amb els llenguatges documentals i el resum. Aquestes eines permeten recuperar documents posteriorment al seu ...
 • Gallego Lorenzo, Josefa; Juncà Campdepadrós, Manuela (2010-05-18)
  L'assignatura Fonts d' informació I proporciona a l'estudiant coneixements sòlids sobre la tipologia de fonts d'informació. Així com, la seva selecció pertinent i la seva avaluació. A més, l'estudiant coneixerà les fonts ...
 • Gallego Lorenzo, Josefa; Juncà Campdepadrós, Manuela (2010-05-18)
  L'assignatura Fonts d' informació I proporciona a l'estudiant coneixements sòlids sobre la tipologia de fonts d'informació. Així com, la seva selecció pertinent i la seva avaluació. A més, l'estudiant coneixerà les fonts ...
 • Ferran Ferrer, Núria; Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario (2010-05-18)
  L'assignatura 'Tècniques documentals aplicades a la recerca' ha de permetre als estudiants obtenir un panorama del sistema de la recerca, un marc teòric ben assentat sobre Documentació científica i tecnològica, conèixer ...
 • Juncà Campdepadrós, Manuela; Martínez Ferreras, Damián (2010-05-18)
  Aquesta assignatura és un primer contacte amb les eines de representació del contingut dels documents, és a dir, amb els llenguatges documentals i el resum. Aquestes eines permeten recuperar documents posteriorment al seu ...

Cerca


Explora