Exploració Universitat de Lleida per data d'edició

Exploració Universitat de Lleida per data d'edició

Ordena per: Ordre: Resultats:

 • Flores i Alarcia, Òscar; Verdú Surroca, Noemí; Brescó Baiges, Enric (2011-05-09)
  La comunicació és un puntal bàsic per al procés d'ensenyament - aprenentatge, per tant, en l'entorn telemàtic no se n'ha de prescindir. L'ús de la comunicació evitarà la individualització de l’aprenentatge i la sensació ...
 • Flores i Alarcia, Òscar; Verdú Surroca, Noemí; Brescó Baiges, Enric (2011-05-09)
  El Manual d'assignatures virtuals és una guia d'orientació psicopedagògica per a crear assignatures virtuals i semipresencials, i sorgeix amb l'objectiu de facilitar la tasca del professorat en els diferents processos de ...
 • Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria); Villanueva Palacios, Pantaleó (2011-05-10)
  L'objectiu de l'assignatura és fer una primera aproximació molt bàsica, però al mateix temps força rigorosa, al món de la programació i l'algorísmica. La idea és crear hàbits de programació que siguin adequats des del ...
 • Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria) (2011-05-10)
  Els objectius fonamentals de l’assignatura són dos: d’una banda, introduir a l’alumne en el paradigma de la programació orientada a objectes com a model de desenvolupament de programes mitjans i grans. D’altra banda, ...
 • Planes Cid, Jordi; Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria) (2011-05-10)
  Els objectius de l'assignatura són: 1. Comprendre les característiques del model Bazar de desenvolupament de programari i diferenciar-les de les dels models tradicionals. 2. Argumentar amb rigor les crítiques i els ...
 • Xarxes II 
  Mateu Piñol, Carles (2011-05-10)
  Aquesta assignatura continua Xarxes I, on l’alumne va aprendre a utilitzar aplicacions en xarxa. En aquesta segona assignatura l'estudi se centrarà més en la seguretat de la infraestructura de TI, vista de forma ...
 • Moreno Chiral, Ramiro (2011-05-10)
  La Teoria de la Informació apareix en 1947 amb l'article A mathematical theory of communication de Claude E. Shannon. En ell es donen les bases teòriques que han permès els grans desenvolupaments ulteriors, tant teòrics ...
 • Fernández, César; Mateu, Carles; Valls, Magda (2011-05-10)
  L'objectiu d'aquesta assignatura és el d'introduir aspectes complementaris dins l'àrea de les comunicacions entre ordinadors, que puguin ser consolidats seguint una metodologia eminentment pràctica i que acostin a l'alumne ...
 • García González, Roberto (2011-05-10)
  Els objectius de l'assignatura són: * Ser capaç d’aplicar aspectes de la Enginyeria de Software en el context empresarials, patrons per aplicacions empresarials * Conèixer les tecnologies existents per a implementar ...
 • Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria); Gimeno Illa, Juan Manuel (2011-06-09)
  En els darrers anys hi ha hagut una efervescència molt important de les transaccions comercials a través d'internet, el que s'ha vingut a anomenar comerç electrònic (C-e). Això ha generat una sèrie de tecnologies i també ...
 • Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria); Gimeno Illa, Juan Manuel (2011-06-09)
  Aquesta assignatura és continuació directa d'Enginyeria de Software I. Aquesta segona part planteja aspectes de disseny, com per exemple: els temes clàssics de disseny del procés de desenvolupament de software i aspectes ...
 • Gimeno Illa, Juan Manuel; González Sánchez, José Luis (2011-12-13)
  Aquesta assignatura planteja aspectes de la programació, com per exemple: introducció al Java, la recursivitat i la programació orientada a objectes.
 • Gil Iranzo, Rosa María (2011-12-13)
  Per anivellar els coneixements sobre disseny de sistemes web, es planteja aquesta assignatura en el primer quadrimestre del primer curs, on s'endinsa a l'estudiant a entendre i treballar amb els conceptes bàsics del disseny ...
 • Miquel Fernández, Silvia (2011-12-13)
  En una primera part del curs es presenta el model matemàtic que ens servirà per analitzar tota mena d’operacions financeres. Posteriorment aquest model matemàtic es contrasta amb la realitat obtenint els diferents règims ...
 • Miquel Fernández, Silvia (2011-12-13)
  Assolits els conceptes introduïts a l’assignatura de Matemàtiques Empresarials, l’assignatura de Matemàtica de les Operacions Financeres es centra en els aspectes financers de l’empresa. Facilita l’aprofundiment en aquests ...
 • Gimeno Illa, Juan Manuel; González Sánchez, José Luis (2013-02-08)
  Aquesta assignatura planteja aspectes de la programació, com per exemple: introducció al Java, la recursivitat i la programació orientada a objectes.
 • Molina, Fidel (2013-02-09)
  Esta materia tiene como objetivo principal trabajar la resolución de conflictos en relación, básicamente, con la negociación, fundamento imprescindible para la gestión de conflictos. Ello lo podemos concretar en dos niveles:- ...
 • Molina, Fidel (2013-02-09)
  El multiculturalisme, la mera coexistència de cultures en un mateix territori, no és un fenomen estrictament actual. A la història de la humanitat tenim nombrosos exemples de migracions, contactes i intercanvis entre ...
 • García González, Roberto (2013-02-09)
  First, general view of quality as a tool for the improvement of organization processes, increasing efficiency and efficacy. Then, concretise into methodologies and processes towards quality in software development.
 • Cos Sánchez, Pilar (2013-02-15)
  Els coneixements adquirits en aquesta assignatura són força valorats en el món laboral, que cada cop necessita més tècnics en operacions internacionals. De fet, moltes de les transaccions que realitza una empresa tenen ...

Cerca


Explora