Traducció i tecnologies

Traducció i tecnologies

Enviaments recents

  • Oliver, Antoni (2010-08-27)
    Aquest curs d'actualització està concebut com a una introducció general als conceptes i les eines necessàries per a gestionar projectes de traducció: determinació de recursos humans i informàtics, càlcul de volum i cost, ...
  • Oliver, Antoni (2010-08-27)
    Aquest curs d'actualització està concebut com a una introducció general als conceptes i les eines necessàries per a gestionar projectes de traducció: determinació de recursos humans i informàtics, càlcul de volum i cost, ...