Multimèdia

Enviaments recents

 • Calvo-Fernández Rodríguez, Amaia; Ortega Santamaría, Sergio; Valls Saez, Alicia; Zapata Lluch, Mònica (2016-04-12)
  En aquesta assignatura es presenten i treballen els conceptes i competències relacionats amb l'avaluació de la usabilitat, presentant, al mateix temps, la importància de l'avaluació dels productes interactius, com mesurar ...
 • Folch Frigola, Ramon (2016-01-22)
  This project consists of designing an application to buy and sell products. This app should be adjustable to all users. The application is directed to the field of entertainment where users can buy and sell those products ...
 • Calvo-Fernández Rodríguez, Amaia; Ortega Santamaría, Sergio; Valls Saez, Alicia; Zapata Lluch, Mònica (2013-10-16)
  En aquesta assignatura es presenten i treballen els conceptes i competències relacionats amb l'avaluació de la usabilitat, presentant, al mateix temps, la importància de l'avaluació dels productes interactius, com mesurar ...
 • Vilanova Ángeles, Santiago; Maduell García, Eloi (2013-10-16)
  Una introducció al disseny de la interacció, basada en els fonaments i ampliada amb casos pràctics a http://multimedia.uoc.edu/di.
 • Calvo-Fernández Rodríguez, Amaia; Ortega Santamaría, Sergio; Valls Saez, Alicia; Zapata Lluch, Mònica (2013-10-16)
  En aquesta assignatura es presenten i treballen els conceptes i competències relacionats amb l'avaluació de la usabilitat, presentant, al mateix temps, la importància de l'avaluació dels productes interactius, com mesurar ...
 • Blasco Soplon, Laia (2011-12-29)
  Aquesta assignatura desenvolupa una proposta d'anàlisi i reflexió en profunditat sobre nous territoris expressius de la cibercultura. Treballa dos conceptes complexos: la creativitat i l'estètica. Conceptes lligats al món ...
 • Blasco Soplon, Laia (2011-12-29)
  Aquesta assignatura desenvolupa una proposta d'anàlisi i reflexió en profunditat sobre nous territoris expressius de la cibercultura. Treballa dos conceptes complexos: la creativitat i l'estètica. Conceptes lligats al món ...
 • Monjo Palau, Tona (2011-11-05)
  En aquesta assignatura s'explica amb perspectiva històrica l'evolució de les interfícies gràfiques considerant els diferents àmbits temàtics implicats en la producció d'interactius i examinant les seves característiques ...
 • Monjo Palau, Tona (2011-11-05)
  En aquesta assignatura s'explica amb perspectiva històrica l'evolució de les interfícies gràfiques considerant els diferents àmbits temàtics implicats en la producció d'interactius i examinant les seves característiques ...
 • Melenchón Maldonado, Javier (2011-09-16)
  L'assignatura de Sistemes de Vídeo i tractament de la imatge està estructurada en dues parts. A la primera s'analitzen els sistemes de vídeo digitals des d'un punt de vista tecnològic tenint en compte els processos implicats ...
 • Marín Amatller, Antoni (2011-09-16)
  Este curso de especialización está formado por tres módulos. En este semestre se estudian los conceptos de estética, guionaje y narrativa como fase previa a la creación de aplicaciones multimedia.
 • Devesa Mèrida, Neus; Ulldemolins Moreno, Álvaro; Casas Torres, Llogari (2011-07-21)
  L'assignatura dóna a l'estudiant els coneixements necessaris per afrontar projectes de producció audiovisual que requereixin la utilització de tecnologies de creació i animació d'imatges de síntesis tridimensionals. Les ...
 • Devesa Mèrida, Neus; Ulldemolins Moreno, Álvaro; Casas Torres, Llogari (2011-07-21)
  L'assignatura dóna a l'estudiant els coneixements necessaris per afrontar projectes de producció audiovisual que requereixin la utilització de tecnologies de creació i animació d'imatges de síntesis tridimensionals. Les ...
 • Ripoll Bargunyó, Anna (2011-07-15)
  L'assignatura capacita per aplicar la metodologia de "Disseny Centrat en l'Usuari" en el desenvolupament d'aplicacions interactives. Tanmateix es desenvolupen les capacitats per analitzar els requeriments inicials d'un ...
 • Ferrer Franquesa, Alba; Gómez Fontanills, David (2011-07-15)
  Aquesta assignatura és la continuació de l'assignatura Disseny gràfic, i forma part d'una sèrie d'assignatures que s'ocuparan del disseny visual dels productes multimèdia. L'estudiant treballarà a nivell avançat la capacitat ...
 • Ferrer Franquesa, Alba; Gómez Fontanills, David (2011-07-15)
  Aquesta assignatura és la continuació de l'assignatura Disseny gràfic, i forma part d'una sèrie d'assignatures que s'ocuparan del disseny visual dels productes multimèdia. L'estudiant treballarà a nivell avançat la capacitat ...
 • Ripoll Bargunyó, Anna (2011-07-15)
  L'assignatura capacita per aplicar la metodologia de "Disseny Centrat en l'Usuari" en el desenvolupament d'aplicacions interactives. Tanmateix es desenvolupen les capacitats per analitzar els requeriments inicials d'un ...
 • Estudiantes (2011-06-07)
  Recurso: Síntesis del debate realizado en el espacio Debate del aula, recopilando y agrupando por los conceptos más interesantes aportados por los estudiantes, a partir de algunos supuestos propuestos por el consultor/a. ...
 • Font Rosselló, Miquel; Llorente Viejo, Silvia; Marquès Puig, Joan Manuel (2011-04-30)
  L'assignatura Xarxes multimèdia, de 6 crèdits ECTS, és una assignatura obligatòria dels Estudis del Grau de Multimèdia. En ella es presenta una visió global i introductòria de les xarxes de computadors. Es du a terme una ...
 • Font Rosselló, Miquel; Llorente Viejo, Silvia; Marquès Puig, Joan Manuel (2011-04-30)
  L'assignatura Xarxes multimèdia, de 6 crèdits ECTS, és una assignatura obligatòria dels Estudis del Grau de Multimèdia. En ella es presenta una visió global i introductòria de les xarxes de computadors. Es du a terme una ...

Mostra'n més