Informàtica, tecnologia i multimèdia

Informàtica, tecnologia i multimèdia

Enviaments recents

 • Colobran Huguet, Miguel; Arqués Soldevila, Josep María; Guasch Petit, Assumpció (2016-04-27)
  Material docent de la Universitat Oberta de Catalunya.
 • Colobran Huguet, Miguel; Arqués Soldevila, Josep María; Guasch Petit, Assumpció (2016-04-27)
  Material docent de la Universitat Oberta de Catalunya.
 • Calvo-Fernández Rodríguez, Amaia; Ortega Santamaría, Sergio; Valls Saez, Alicia; Zapata Lluch, Mònica (2016-04-12)
  En aquesta assignatura es presenten i treballen els conceptes i competències relacionats amb l'avaluació de la usabilitat, presentant, al mateix temps, la importància de l'avaluació dels productes interactius, com mesurar ...
 • Masià Fornos, Ramon (2016-03-24)
  L'adquisició de competències que permetin dominar la matemàtica és imprescindible, tant en els seus continguts com en la seva metodologia, per a cursar qualsevol grau de caràcter científic. Per això, és necessari comprendre ...
 • Masià Fornos, Ramon (2016-03-23)
  L'adquisició de competències que permetin dominar la matemàtica és imprescindible, tant en els seus continguts com en la seva metodologia, per a cursar qualsevol grau de caràcter científic. Per això, és necessari comprendre ...
 • Sola Mirada, Jordi (2016-01-30)
  El sistema desenvolupat consisteix en una extranet/intranet integrada tota en un sol sistema. Aquest sistema donarà una gestió del coneixement, tant a treballadors de la empresa mitjançant la intranet, com també a clients ...
 • e-S@lut 
  López Fernández, Javier (2016-01-28)
 • Folch Frigola, Ramon (2016-01-22)
  This project consists of designing an application to buy and sell products. This app should be adjustable to all users. The application is directed to the field of entertainment where users can buy and sell those products ...
 • Universitat Oberta de Catalunya (2015-06-19)
  Ejemplo de Prueba de Evaluación Continua. Se quiere diseñar una estructura de datos para almacenar un conjunto de campeonatos del popular juego "Apalabrados".
 • Universitat Oberta de Catalunya (2015-06-19)
  Exemple de Prova d'Avaluació Continuada.Es vol dissenyar una estructura de dades per emmagatzemar un conjunt de campionats del popular joc"Apalabrados".
 • Escudero Bakx, Gerard; Kaanan Izquierdo, Samir; Benítez Iglesias, Raúl (2014-11-06)
  Els materials de l'assignatura d'IA Avançada del màster en Enginyeria Informàtica.
 • Villanueva Pipaón, Juanjo (2014-09-26)
  Entrepreneurship Module from the Master in Computer Vision. It consists on 11 lectures with the contents of the first part of the course: entrepreneurship, business plan, actos, canvas,..
 • Nicolau Fuster, Francesca (2013-11-15)
  En la reflexió més antiga sobre l'elaboració del discurs, la de la retòrica clàssica, apareix la primera classificació dels discursos no literaris. Aristòtil distingeix tres gèneres discursius: el judicial, el deliberatiu ...
 • Blasco Planesas, Jordi; Minguillón Alfonso, Julià (2013-10-16)
  L'objectiu d'aquest exercici pràctic és assegurar que l'estudiant disposa d'una instal·lació correcta del programari necessari per a realitzar la pràctica.
 • Blasco Planesas, Jordi; Minguillón Alfonso, Julià (2013-10-16)
  El objetivo de este ejercicio práctico es asegurarse de que el estudiante dispone de una instalación correcta del software necesario para realizar la práctica.
 • Blasco Planesas, Jordi (2013-10-16)
  El present document té com a objectiu mostrar un seguit d'exemples d'interrelacions de TADs. No es pretén entrar en la presa de decisions prèvia a l'elecció de TADs, sinó que en base a un escenari predeterminat, es volen ...
 • Blasco Planesas, Jordi (2013-10-16)
  El actual documento tiene como objetivo mostrar una serie de ejemplos de interrelaciones de TADs. No se pretende entrar en profundidad en la toma de decisiones previa a cualquier elección de TADs, sino que en base a un ...
 • Anguera Atset, Antoni (2013-10-16)
  Sistema d'administració de xarxa d'un institut 1x1 amb una forta càrrega d'accés a internet. Es descriuen i implementen mecanismes per controlar, limitar i agilitzar l'accés a internet.
 • Calvo-Fernández Rodríguez, Amaia; Ortega Santamaría, Sergio; Valls Saez, Alicia; Zapata Lluch, Mònica (2013-10-16)
  En aquesta assignatura es presenten i treballen els conceptes i competències relacionats amb l'avaluació de la usabilitat, presentant, al mateix temps, la importància de l'avaluació dels productes interactius, com mesurar ...
 • Vilanova Ángeles, Santiago; Maduell García, Eloi (2013-10-16)
  Una introducció al disseny de la interacció, basada en els fonaments i ampliada amb casos pràctics a http://multimedia.uoc.edu/di.

Mostra'n més