Exploració Informació i documentació per títol

Exploració Informació i documentació per títol

Ordena per: Ordre: Resultats:

 • Raventós Moret, Jaume; Costal Costa, Dolors; Martín Escofet, Carme; Abadal, Ernest; Codina, Lluís; Cardona Vilaplana, Pedro; Alonso, José Alberto; Lloveras i Moreno, M. Rosa (2011-04-07)
  L'assignatura Bases de dades, de 6 crèdits ECTS, forma part del bloc de matèries de formació obligatòria del grau d'Informació i documentació. Aquesta assignatura proporciona a l'estudiant els fonaments teòrics i pràctics ...
 • Raventós Moret, Jaume; Costal Costa, Dolors; Martín Escofet, Carme; Abadal, Ernest; Codina, Lluís; Cardona Vilaplana, Pedro; Alonso, José Alberto; Lloveras i Moreno, Mª Rosa (2011-04-07)
  L'assignatura Bases de dades, de 6 crèdits ECTS, forma part del bloc de matèries de formació obligatòria del grau d'Informació i documentació. Aquesta assignatura proporciona a l'estudiant els fonaments teòrics i pràctics ...
 • Bonich, Mònica; Cervera-Farré, Albert; Santos-Hermosa, Gema (2011-09-17)
  Com es poden trobar les patents: què són les patents?, què es pot patentar?, qui assigna les patents? i com es poden trobar patents?
 • Bonich, Mònica; Cervera-Farré, Albert; Santos-Hermosa, Gema (2011-09-20)
  Com es pot estar al dia de la informació especialitzada (avisos de bases de dades de sumaris electrònics, alertes de bases de dades especialitzades, llistes de distribució i avisos d'actualització de cercadors web) i com ...
 • Bonich, Mònica; Cervera-Farré, Albert; Santos-Hermosa, Gema (2011-09-17)
  Per a trobar informació científica pertinent i adequada a unes àrees concretes d'estudi o de recerca, cercar directament a la casella de cerca de Google no és el millor mètode: hi ha altres recursos més adients i específics, ...
 • Bonich, Mònica; Cervera-Farré, Albert; Santos-Hermosa, Gema (2011-09-17)
  Com es pot trobar legislació i normativa: com es pot trobar legislació i jurisprudència, i com es pot trobar normativa i estàndards.
 • Bonich, Mònica; Cervera-Farré, Albert; Santos-Hermosa, Gema (2011-09-17)
  Com es troba informació especialitzada: com es troben articles de revistes, com es troben tesis doctorals i com es troben altres informacions científiques.
 • Bonich, Mònica; Cervera-Farré, Albert; Santos-Hermosa, Gema (2011-09-17)
  Com s'utilitza un catàleg d'una biblioteca, com s'utilitza un catàleg col·lectiu i com es localitzen llibres electrònics.
 • Bonich, Mònica; Cervera-Farré, Albert; Santos-Hermosa, Gema (2011-09-17)
  Com es troben dades estadístiques i dades estadístiques sobre l'ús d'internet.
 • Bonich, Mònica; Cervera-Farré, Albert; Santos-Hermosa, Gema (2011-09-14)
  Com a norma general, qualsevol procés de cerca d'informació a internet, perquè sigui eficient hauria de seguir uns passos: definir amb precisió la consulta, seleccionar les fonts d'informació més apropiades, preparar la ...
 • Bonich, Mònica; Cervera-Farré, Albert; Santos-Hermosa, Gema (2016-03-11)
  Com s'organitza la informació trobada: com se citen els documents, com es gestionen les referències bibliogràfiques i com es fa un ús ètic de la informació.
 • Bonich, Mònica; Cervera-Farré, Albert; Santos-Hermosa, Gema (2011-09-14)
  Mòdul didàctic de Competències informacionals que pretén donar resposta a les preguntes: Què són les competències informacionals? Per què és important dominar-les?
 • Bonich, Mònica; Cervera-Farré, Albert; Santos-Hermosa, Gema (2011-09-20)
  Material formatiu específic en Competències informacionals, elaborat per la Biblioteca de la UOC i estructurat en deu mòduls didàctics, que et dotarà de la capacitat d'obtenir la informació més pertinent per a satisfer una ...
 • Bruguera i Payà, Enric; Gil García, Enric (2011-07-23)
  L'assignatura Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (CTIC), de 6 crèdits ECTS, que forma part del bloc de matèries de formació bàsica del Grau d'Informació i Documentació, i transversal de la ...
 • Bonich, Mònica; Cervera-Farré, Albert; Santos-Hermosa, Gema (2011-09-14)
  Mòdul didàctic de Competències informacionals que pretén donar resposta a les preguntes: Què són les competències informacionals? Per què és important dominar-les?
 • Bonich, Mònica; Cervera-Farré, Albert; Santos-Hermosa, Gema (2011-09-20)
  Material formatiu específic en Competències informacionals, elaborat per la Biblioteca de la UOC i estructurat en deu mòduls didàctics, que et dotarà de la capacitat d'obtenir la informació més pertinent per a satisfer una ...
 • Bruguera i Payà, Enric; Gil García, Enric (2011-07-23)
  La asignatura Competencias en tecnologías de la información y la comunicación (CTIC), de 6 créditos ECTS, y que forma parte del bloque de materias de formación básica del Grado de Información i Documentación, transversal ...
 • Bonich, Mònica; Cervera-Farré, Albert; Santos-Hermosa, Gema (2011-09-17)
  Com es troben dades estadístiques i dades estadístiques sobre l'ús d'internet.
 • Bonich, Mònica; Cervera-Farré, Albert; Santos-Hermosa, Gema (2011-09-17)
  Com es troba informació especialitzada: com es troben articles de revistes, com es troben tesis doctorals i com es troben altres informacions científiques.
 • Bonich, Mònica; Cervera-Farré, Albert; Santos-Hermosa, Gema (2011-09-17)
  Com es pot trobar legislació i normativa: com es pot trobar legislació i jurisprudència, i com es pot trobar normativa i estàndards.

Cerca


Explora