Home

MDX (Learning Materials Online) is a cooperative repository that contains digital materials and resources resulting from teaching activities carried out in member universities. The purpose of MDX is to make the participant institutions’ teaching production more visible and widespread, thus contributing to educational innovation, on the one hand, and free access to knowledge, on the other.

Participants

Recently Added

  • Campos Bonilla, Begoña (2016-10-01)
  • Zurita Món, Sílvia; Sala Roig, Elisa; Noguera Cambray, Eva; Lara López, Rocio; Jordán Martínez, Laura; Fuentes Agustí, Marta (2016-09-30)
    Si algú ens pregunta com ens imaginem l’educació del segle XXI hi ha dos conceptes que no podrem evitar incloure sota aquest títol. Dos conceptes, que malgrat contar amb poc més d’una dècada de vida, estan transformant la ...
  • Universitat de Barcelona. CRAI (2016-09-30)
    Mendeley és un gestor de referències bibliogràfiques integrat amb bases de dades, repositoris institucionals i catàlegs de biblioteques, amb característiques avançades de xarxa social.

View more