Cooperació Humanitària, Pau i Sostenibilitat

Cooperació Humanitària, Pau i Sostenibilitat

Enviaments recents

 • Beltrán Verdes, Esteban (2016-09-20)
  Material docent de la Universitat Oberta de Catalunya.
 • Musach Pi, Ramon; Bruguera i Payà, Enric (2011-05-09)
  Aquest material forma part d'un conjunt de materials didàctics multimèdia que pretén dotar els usuaris d'un conjunt d'habilitats que us permeti aplicar i utilitzar amb facilitat i autonomia les tecnologies de la informació ...
 • Padrós Rodríguez, Joan; Gil Martínez, Jaume; Profitós Punciano, Àlex; Ros Sabaté, Jordi; Ramón, Manel (2011-05-09)
  This material is part of a multimedia learning materials collection which seeks to provide users a set of skills that enables them to implement and use easily and self-sufficiency the Information and Communication Technologies ...
 • Padrós Rodríguez, Joan; Gil Martínez, Jaume; Profitós Punciano, Àlex; Ros Sabaté, Jordi; Ramón, Manel (2011-05-09)
  El presente material forma parte de un conjunto de materiales didácticos multimedia que pretende dotar a los usuarios de un conjunto de habilidades que os permita aplicar y utilizar con soltura y autonomía las tecnologías ...
 • Musach Pi, Ramon; Bruguera i Payà, Enric (2011-05-09)
  This material is part of a multimedia learning materials collection which seeks to provide users a set of skills that enables them to implement and use easily and self-sufficiency the Information and Communication Technologies ...
 • Padrós Rodríguez, Joan; Gil Martínez, Jaume; Profitós Punciano, Àlex; Ros Sabaté, Jordi; Ramón, Manel (2011-05-09)
  Aquest material forma part d'un conjunt de materials didàctics multimèdia que pretén dotar els usuaris d'un conjunt d'habilitats que us permeti aplicar i utilitzar amb facilitat i autonomia les tecnologies de la informació ...
 • Padrós Rodríguez, Joan; Gil Martínez, Jaume; Profitós Punciano, Àlex; Ros Sabaté, Jordi; Ramón, Manel (2011-05-09)
  Aquest material forma part d'un conjunt de materials didàctics multimèdia que pretén dotar els usuaris d'un conjunt d'habilitats que us permeti aplicar i utilitzar amb facilitat i autonomia les tecnologies de la informació ...
 • Albert Bonamusa, Antoni; Gil Martínez, Jaume; Padrós Rodríguez, Joan (2011-05-09)
  Aquest material forma part d'un conjunt de materials didàctics multimèdia que pretén dotar els usuaris d'un conjunt d'habilitats que us permeti aplicar i utilitzar amb facilitat i autonomia les tecnologies de la informació ...
 • Universitat Oberta de Catalunya. Campus per la pau (2011-05-09)
  La formació en línia requereix d'una preparació específica per a una correcta planificació de l'acció formativa, així com d'estratègies de comunicació i facilitació de l'aprenentatge que van molt més enllà de la transmissió ...
 • Albert Bonamusa, Antoni; Gil Martínez, Jaume; Padrós Rodríguez, Joan (2011-05-09)
  Aquest material forma part d'un conjunt de materials didàctics multimèdia que pretén dotar els usuaris d'un conjunt d'habilitats que us permeti aplicar i utilitzar amb facilitat i autonomia les tecnologies de la informació ...
 • Universitat Oberta de Catalunya. Campus per la pau (2011-05-09)
  La formació en línia requereix d'una preparació específica per a una correcta planificació de l'acció formativa, així com d'estratègies de comunicació i facilitació de l'aprenentatge que van molt més enllà de la transmissió ...