Tecnologies de telecomunicació

Tecnologies de telecomunicació

Enviaments recents

 • Castro Mayorgas, Juan (2011-07-01)
  La identificació d'instruments musicals és una de les principals vies de treball per a donar solucions a la necessitat de disposar d'eines automàtiques de classificació i cerca a partir del contingut de les gravacions ...
 • Gras Martí, Albert; Jarauta Rovira, Laura; Morata Cariñena, Marta; Pérez Navarro, Antoni (2011-06-11)
  Las asignaturas de física están en la base de todo lo que se estudiará a lo largo de la titulación: las señales no dejan de ser ondas electromagnéticas, los fundamentos de las cuales se estudiarán en esta asignatura. Así ...
 • Gras Martí, Albert; Jarauta Rovira, Laura; Morata Cariñena, Marta; Pérez Navarro, Antoni (2011-06-10)
  Les assignatures de física estan en la base de tot allò que s'estudiarà al llarg de la titulació: els senyals no deixen de ser ones electromagnètiques, els fonaments de les quals s'estudiaran en aquesta assignatura. Així, ...
 • Duró Herrero, Sergi (2010-07-15)
  Disseny d'un sistema de filtrat d'àudio.
 • Bataller Díaz, Alfons; Beneito Montagut, Roser; Sáenz Higueras, Nita; Vidal Oltra, Rut; Roselló Canal, Mar; Pérez Navarro, Antoni (2010-05-18)
  Segur que molts de vosaltres heu hagut de gestionar un projecte, segur que l'heu hagut de reflectir en un document, i possiblement heu hagut de fer una presentació per a una audiència explicant aquest projecte. I tot això ...
 • Bataller Díaz, Alfons; Beneito Montagut, Roser; Sáenz Higueras, Nita; Vidal Oltra, Rut; Roselló Canal, Mar; Pérez Navarro, Antoni (2010-05-18)
  Segur que molts de vosaltres heu hagut de gestionar un projecte, segur que l'heu hagut de reflectir en un document, i possiblement heu hagut de fer una presentació per a una audiència explicant aquest projecte. I tot això ...