Exploració Enginyeria informàtica per data d'edició

Exploració Enginyeria informàtica per data d'edició

Ordena per: Ordre: Resultats:

 • Ceballos Villach, Jordi (2010-05-18)
  El Treball fi de carrera (TFC) és una assignatura que està pensada per a realitzar un treball de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures dels estudis d'Enginyeria tècnica d'Informàtica de Gestió i que ...
 • Ceballos Villach, Jordi (2010-05-18)
  El Treball fi de carrera (TFC) és una assignatura que està pensada per a realitzar un treball de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures dels estudis d'Enginyeria tècnica d'Informàtica de Gestió i que ...
 • Sáez Pous, Xavier (2011-04-16)
  No existeixen receptes màgiques per a trobar solucions factibles a tots els problemes als que un programador es pot enfrontar al llarg de la seva vida professional. La única manera de que l'estudiant desenvolupi les ...
 • Sáez Pous, Xavier (2011-04-16)
  No existeixen receptes màgiques per a trobar solucions factibles a tots els problemes als que un programador es pot enfrontar al llarg de la seva vida professional. La única manera de que l'estudiant desenvolupi les ...
 • Pérez Navarro, Antoni; Figueras Atienza, Marc (2011-06-10)
  Aquesta assignatura és una introducció a diversos aspectes fonamentals de la física que poden ser útils a un enginyer informàtic al llarg de la seva carrera professional. En ella es tracten aspectes fonamentals de l'anàlisi ...
 • Pérez Navarro, Antoni; Figueras Atienza, Marc (2011-06-11)
  Aquesta assignatura és una introducció a diversos aspectes fonamentals de la física que poden ser útils a un enginyer informàtic al llarg de la seva carrera professional. En ella es tracten aspectes fonamentals de l'anàlisi ...
 • Bach-Esteve Burch, Xavier (2011-06-23)
  Aplicació per a dispositius amb sistema operatiu Android per carregar tracks en format GPX i poder-ne seguir la pista. Es poden importar i exportar fitxers gpx i el programa avisa quan es surt de la ruta marcada.
 • Creus Garcia, Vicenç (2011-06-24)
  Realització d'un lector de feeds per a Android.
 • Calvo Mayor, Lluis (2011-06-28)
  El treball final de carrera, consisteix en l'especificació de requeriments, anàlisi, disseny i desenvolupament d'una aplicació de comerç electrònic, centrada en la comercialització de productes financers que cotitzen en ...
 • Prieto Blázquez, Josep; Ramírez Vique, Robert; Morillo Pozo, Julián David; Domingo Prieto, Marc (2011-10-26)
  Esta asignatura está claramente orientada a introducir los ingenieros informáticos en el desarrollo de aplicaciones sobre dispositivos móviles, con el objetivo de hacer que los conocimientos adquiridos puedan ser un valor ...
 • Prieto Blázquez, Josep; Ramírez Vique, Robert; Morillo Pozo, Julián David; Domingo Prieto, Marc (2011-10-26)
  Aquesta assignatura està clarament orientada a introduir els enginyers informàtics en el desenvolupament d'aplicacions sobre dispositius mòbils, amb l'objectiu de fer que els coneixements adquirits puguin ser un valor ...
 • Calvo-Fernández Rodríguez, Amaia; Ortega Santamaría, Sergio; Valls Saez, Alicia; Zapata Lluch, Mònica (2011-10-26)
  Aquesta assignatura està dissenyada per proporcionar coneixements i competències al voltant de l'avaluació de la usabilitat i, al mateix temps, mostrar la importància de l'avaluació de sistemes interactius i les seves ...
 • Calvo-Fernández Rodríguez, Amaia; Ortega Santamaría, Sergio; Valls Saez, Alicia; Zapata Lluch, Mònica (2011-10-26)
  Aquesta assignatura està dissenyada per proporcionar coneixements i competències al voltant de l'avaluació de la usabilitat i, al mateix temps, mostrar la importància de l'avaluació de sistemes interactius i les seves ...
 • Font Rosselló, Miquel; Lara Ochoa, Eduard; Serral i Gracià, René; Vilajosana Guillén, Xavier (2011-11-08)
  Aquesta assignatura és un complement a l'assignatura de Xarxes, on es feia una introducció al món de les xarxes informàtiques i es descrivia exhaustivament la xarxa Internet. En aquesta assignatura s'aprofundeix en els ...
 • Font Rosselló, Miquel; Lara Ochoa, Eduard; Serral i Gracià, René; Vilajosana Guillén, Xavier (2011-11-08)
  Aquesta assignatura és un complement a l'assignatura de Xarxes, on es feia una introducció al món de les xarxes informàtiques i es descrivia exhaustivament la xarxa Internet. En aquesta assignatura s'aprofundeix en els ...
 • Albert Orenga, Miquel; Enrique Manonellas, Gerard (2012-03-16)
  Esta asignatura completa los conceptos que se han visto a la asignatura de Fundamentos de Computadores. Por lo tanto, se presupone que el estudiante tiene alcanzados unos conocimientos base, como las diversas formas de ...
 • Albert Orenga, Miquel; Enrique Manonellas, Gerard (2012-03-16)
  Esta asignatura completa los conceptos que se han visto a la asignatura de Fundamentos de Computadores. Por lo tanto, se presupone que el estudiante tiene alcanzados unos conocimientos base, como las diversas formas de ...
 • Lasheras Barrio, Elías (2012-03-16)
  Este proyecto consiste en un AddIn para Outlook que mejora la utilización de citas y sincroniza con una base de datos de SQL Server. Todos los elementos han sido programados en C# .NET.
 • Guill Fuster, Humi; Guitart Hormigo, Isabel; Joana, José Maria; Rodríguez, José Ramon (2012-03-16)
  En aquesta assignatura us començarem a introduir en el món dels sistemes d'informació: cal tenir molt clars determinats conceptes, conèixer quines son les possibles peces de tot aquest entramat, quines són les diferents ...
 • Guill Fuster, Humi; Guitart Hormigo, Isabel; Joana, José Maria; Rodríguez, José Ramon (2012-03-16)
  En aquesta assignatura us començarem a introduir en el món dels sistemes d'informació: cal tenir molt clars determinats conceptes, conèixer quines son les possibles peces de tot aquest entramat, quines són les diferents ...

Cerca


Explora