Exploració per tema "Accounting -- Study and teaching"

Exploració per tema "Accounting -- Study and teaching"

Ordena per: Ordre: Resultats:

  • Agustí Ferrer, Cristina; Aurich Mallorquí, Anna; Baglaenko, Nina; Bou Porras, Marta; Caballero de Freitas, Robert; Fullà Galera, Marta; Martorí Pardo, Anaïs; Moya Turón, Josep; Palacios, Sergio; Pérez Barros, Javier; Verdaguer Serarols, Caterina (2018-02-13)
    Aquest primer quadern desenvolupa teòricament el tema 5, “La teoria dels comptes”, segons el temari que es recull a la guia didàctica que presenta l’estudi de la comptabilitat general, la qual es basa en el coneixement de ...