MDX - Materials Docents en Xarxa

Statistics

Of the document

Use always this identifier to quote o link this document:

http://hdl.handle.net/10609/10941
Title: Geografia humana de l'Àsia Oriental
Author: Pareja Alcaraz, Pablo; Prats Armengol, Alexandra; Ribas Sebastián, Joan
Abstract: L'assignatura Geografia física i humana de l'Àsia oriental, a més d'oferir una visió general de la geografia física dels països de l'Extrem Orient, se centra en l'evolució d'una de les regions que ha esdevingut clau en el món contemporani, bé per la seva significació històrica, bé per seva actual importància econòmica.Aquesta assignatura, basada en l'estudi d'un àmbit geogràfic caracteritzat per una forta diversitat (ètnica, lingüística, cultural, però també de sistemes polítics i socioeconòmics) pretén analitzar les conseqüències històriques i actuals d'aquesta pluralitat, especialment en relació al món xinès, les quals van lligades tant a qüestions de geografia física com de geografia política i econòmica. Així mateix, l'assignatura intenta oferir els instruments bàsics per comprendre l'encaix de la regió en un món cada vegada més globalitzat i interdependent.La asignatura Geografía física y humana de Asia oriental, además de ofrecer una visión general de la geografía física de los países de Extremo Oriente, se centra en la evolución de una de las regiones clave en el mundo contemporáneo, bien por su significación histórica, bien por su actual importancia económica.Esta asignatura, basada en el estudio de un ámbito geográfico caracterizado por una fuerte diversidad (étnica, lingüística, cultural, pero también de sistemas políticos y socioeconómicos) pretende analizar las consecuencias históricas y actuales de esta pluralidad, especialmente en relación al mundo chino, que van ligadas tanto a cuestiones de geografía física como de geografía política y económica. Así mismo, la asignatura intenta ofrecer los instrumentos básicos para comprender el encaje de la región en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente.This course, based on a geographic study characterized by a high diversity (ethnic, linguistic, cultural but also of political and socioeconomic systems) to analyze current and historical consequences of this diversity, especially in relation to the Chinese world, which are linked both to physical geography as well as to political and economic geography issues. The course also aims to provide the basic tools to understand the region in an increasingly globalized and interdependent world.
URI: http://hdl.handle.net/10609/10941
Date: 2012-01-13

This item appears in the following Collection(s)

Àsia oriental
Acces to the document http://hdl.handle.net/10609/10941