MDX - Materials Docents en Xarxa

Statistics

Of the document

Use always this identifier to quote o link this document:

http://hdl.handle.net/10256/2639
Title: Una Nova estació de treball per a l'autoaprenentatge de la traducció audiovisual en l’EEES
Author: Arumí Ribas, Marta; Matamala Ripoll, Anna; Mesa-Leo, Bartolomé; Orero, Pilar; Serrano, Javier
Abstract: En aquest article presentem, en primer lloc, una panoràmica general de l’oferta de formació en traducció audiovisual a la universitat (apartat 2) per tal de fer evident la importància creixentd’aquests estudis i per contextualitzar l’entorn on es genera la necessitat d’una eina com la que presentem. A continuació, exposem de manera global l’objectiu del projecte com també les fasesprevistes (apartat 3), per detallar a continuació la feina feta fins ara (apartat 4) i les fases pendents de desenvolupar (apartat 5). Les conclusions i possibles perspectives de futur clouen aquest article (apartat 6). En resum, esperem presentar una eina innovadora encara en construcció que afavorirà l’aprenentatge autònom de la traducció audiovisual, en sintonia amb la filosofia docent del nou EEES
URI: http://hdl.handle.net/10256/2639
Date: 2010-06-16

This item appears in the following Collection(s)

Metodologia
Acces to the document http://hdl.handle.net/10256/2639