Equacions del pla. Posicions relatives

Algunes observacions sobre el qüestionari:

 • El qüestionari té una puntuació màxima de 10 punts.
 • En funció de les respostes donades, poden aparèixer unes o altres noves preguntes.
 • Cada pregunta es presenta en una pàgina diferent.
 • Les respostes s'han d'introduir en l'espai indicat. En cas de ser necessari, apareixerà una icona groga amb una arrel quadrada (editor WIRIS) que cal prémer per ampliar el diàleg corresponent i poder-hi escriure la resposta correctament.
 • Introduïda la resposta, s’ha de verificar prement el botó "Comprova".
 • Segons la resposta donada, s'oferiran unes opcions de seguiment del qüestionari. Si n’hi ha de diferents, s'ha d'escollir la desitjada. Si no, la que aparegui per defecte.
 • Les diferents preguntes amb les respostes donades queden registrades a la secció NAVEGACIÓ PEL QÜESTIONARI que es visualitza en la part superior esquerre del qüestionari.
 • En tot moment es pot visualitzar una pregunta anterior a l'actual. Per accedir-hi, només s’ha de prémer el número de pregunta corresponent que apareix en NAVEGACIÓ PEL QÜESTIONARI.
 • Una volta finalitzat l'intent que es tingui iniciat, apareixerà el registre de totes les preguntes amb la seva puntuació. Per saber la puntuació final, s'ha de prémer "Envia i acaba".
 • L'opció "Acaba l'intent..." que apareix en la secció NAVEGACIÓ PEL QÜESTIONARI permet acabar l'intent del qüestionari que s’està desenvolupant quan es desitgi.
 • El botó “Nou intent” que apareix al final de la secció NAVEGACIÓ PEL QÜESTIONARI permet iniciar un nou intent de resolució del qüestionari quan es desitgi.


Autoria del qüestionari: Lluc Cabanach Jané